Polityka prywatności

Nasz zasób internetowy szanuje prawa klienta. Podczas składania zamówienia przestrzegana jest ścisła poufność. Informacje są niezawodnie przechowywane i chronione przed transmisją. Zgoda na przetwarzanie danych klientów wyłącznie w celu świadczenia usług polega na złożeniu zamówienia na stronie. Dane osobowe obejmują dane osobowe klienta: adres domowy; imię, nazwisko, patronimiczny; informacje o urodzeniu; własność, stan cywilny; kontakty osobiste (telefon, e-mail) i inne informacje wymienione w polskim prawie. Klient ma prawo odmówić przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku gwarantujemy usunięcie wszystkich danych osobowych ze strony w ciągu trzech dni w godzinach pracy. Klient może wydać taką odmowę za pomocą zwykłego e-maila na adres wskazany na stronie naszej witryny.